‘O’nun rızası eman ve rahmettir’

İmam Ali (a.s), Allah'ın azameti hakkında şöyle buyurmuştur: "O'nun işi hükmüdür ve hikmet esasıncadır. O'nun rızası eman ve rahmettir. İlimle hüküm verir, hilmle affeder"

<‘O’nun rızası eman ve rahmettir’

H. OKAN EGESEL

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Affetmek, yüce insanı ıslah ettiği kadar, aşağılık insanı da bozar."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İyiliğe güzel bir şekilde karşılık ver ve kötülüğü affet. Elbette bu, dinde bir boşluk yaratmamalı veya İslam'ın gücünde bir gevşekliğe sebep olmamalıdır."

İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sana kötülük edenin hakkı onu affetmendir. Ama eğer affetmenin ona zararlı olduğunu bilirsen, o zaman intikam al. Allah Tebarek ve Teâlâ şöyle buyurmuştur: Zulüm gördükten sonra hakkını alan kimselere, işte onların aleyhine bir yol yoktur."

Kur'an'da şöyle buyurulur: "Allah affeder ve bağışlar."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: ""Hamdı mahlûkat arasında yaygın, ordusu galip, azameti yüce olan Allah'a hamd olsun. Hilmi çok olduğundan affeden, bütün hükümlerinde adil olan, nimetleri sürekli, bağışlamaları yüce olan Allah'a hamd ederim."

Resûlullah (s.a.a), Kadir Gecesi duasını soran Hz. Aişe'nin sorusu üzerine şöyle buyurmuştur: "(Kadir gecesi) şöyle de: Allah'ım! Sen bağışlayansın ve bağışlamayı seversin. O halde beni bağışla."

İmam Ali (a.s), Allah'ın azameti hakkında şöyle buyurmuştur: "O'nun işi hükmüdür ve hikmet esasıncadır. O'nun rızası eman ve rahmettir. İlimle hüküm verir, hilmle affeder."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey Allah'ın kulları! Şüphesiz Allah-u Teâlâ sizleri, yaptığınız büyük küçük, açık gizli amelleriniz nedeniyle hesaba çekecektir. Eğer size azap ederse, siz zulmünüzden dolayı daha fazlasına layıktınız; eğer bağışlarsa bu, en büyük ikram sahibi olduğu içindir."

İmam Ali (a.s), Mısır'a vali tayin ettiğinde Malik Eşter'e yazdığı mektubunda şöyle buyurmuştur: "Allah'a karşı savaş açmaya kalkışma; çünkü O'nun cezalandırmasından kurtulman mümkün olamadığı gibi; seni bağışlayıp rahmetiyle muamele etmesinden de müstağni değilsin."

İmam Ali (a.s), bir münacaatında şöyle buyurmuştur: "Ey Allah'ım! Senin bağışlamanı düşününce, hata ve günahlarım bana çok kolay geliyor. Sonra azabının şiddetini düşünüyorum. Bu durumda da belam ve sıkıntılarım bana çok büyük geliyor."

İmam Ali (a.s), hakeza şöyle buyurmuştur: "Ey Allah'ım! Senin bağışın benim ümidime meydan vermektedir ve Senin affın benim amelimden daha üstündür. Allah'ım! Eğer Sen suçum sebebiyle beni cezalandıracak olursan, ben de Seni affınla sorgularım. O halde beni kendisinden yüz çevirdiğin ve gafletinin kendisini Senin bağışından mahrum ve habersiz kıldığı kimselerden eyleme." (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).